Tætning og renovering af bygninger

Vi har været specialister i alle former for tætning af bygningsværker i mere end 60 år: I nybyggeri og eksisterende byggeri, i alle faser, horisontale og vertikale tætninger, i alle belastningstilfælde fra almindelig jordfugt til trykkende vand.

Facadebeskyttelse og -renovering

Vi har et system, der passer til alle facader: Jo mere individuelt og komplekst problemet er, desto bedre formår vi at vise vores styrker: Førsteklasses produktsystemer forbundet med et omfattende kendskab til renovering af alle typer underlag.

Bevarelse af fredede bygninger

Bevarelse af historiske bygninger og monumenter er uden tvivl kongedisciplinen inden for bygningsbeskyttelse. Her er vi klart nr. 1 i Europa. Vi løser de vanskelige opgaver med at bevare historiske bygninger og monumenter og med størst mulig bevarelse af den oprindelige substans.

Skimmelsaneringssystemer

Angreb af skimmelsvamp er et af de hyppigste sundhedsskadelige problemer i bygninger. Med vore systemer er det muligt at foretage fugtbeskyttelse og varmeisolering på én og samme gang.

Isoleringssystemer indendørs

Vore saneringssystemer til indendørs brug er en vigtig brik i vores pakke til energirigtig bygningsrenovering af eksisterende byggeri og giver totale, velgennemtestede løsninger specielt til kapillæraktiv og højisolerende isolering.

Betonbeskyttelse og betonrenovering

Trods høj kvalitet og stor bestandighed kan der også optræde skader på beton, som kræver en renovering og en yderligere beskyttelse. Forskellige påvirkninger både udefra og indefra kan have en negativ effekt på betonens bestandighed.

Fliselægningssystemer

Komposittætningssystemer under vores belægninger er lette at anvende, økonomiske at forarbejde og har med talrige testcertifikater bevist deres ekstremt høje sikkerhedsreserver.